Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A Vorrennes Kft. (továbbiakban iroda) adatkezelési tájékoztatója azért készült, mert személyes adataidat kezeljük, és ez a jogszabályi kötelezettségünk.

Az iroda fontosnak tartja, hogy bemutassuk ügyfeleinknek és partnereinknek a tevékenységünk – különösen a hírlevélküldés – során a tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Iroda fenntartja az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatásának a jogát, melyről tájékoztatja a regisztrált személyt.

Milyen adataid kezeljük?

Iroda a neved, az email címedet, a telefonszámodat és a születési idődet, valamint az utazáshoz szükséges információkat (utazás dátuma, esemény, felszállás helye) kezeli.

Ki kezeli személyes adataid?

A személyes adataid a Vorrennes Kft. kezeli.

A következő módokon tudsz elérni bennünket:

Postacímünk: 8600 Siófok, Kardvirág köz 20/B 1/2.
Email címünk: privacy@todi.hu
Webcímünk: todi.hu
Adatvédelmi kapcsolattartónk: Varga Róbert

Miért kezeljük a személyes adataid?

A személyes adataid Iroda hírleveleinek küldése céljából, valamint az általad leadott rendelés kezelése érdekében kezeljük.

Milyen alapon kezeljük az adataid?

A személyes adataid csak a hozzájárulásod alapján kezeljük. Fontos tudnod, hogy hozzájárulásod bármikor visszavonhatod a megadott elérhetőségeken.

Kérünk arra, hogy, ha 16. életéved nem töltötted be, vagy betöltötted, de cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt állónak számítasz, akkor a nevedben a hozzájárulást törvényes képviselőd tegye meg.

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adataid kezelésénél?

Adataid a honlapunkon adod meg, de Iroda számára hírlevélküldést végző szoftvert üzemeltető SalesAutopilot Kft. szervereire kerül. A SalesAutopilot Kft. adatfeldolgozóként a hírlevélküldő szoftverben csak tárolja az adataid.

Őket a következő címeken tudod elérni:

A SalesAutopilot Kft. postacíme: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Email címük: info@salesautopilot.hu
Webcímük: www.salesautopilot.hu
Személyes kapcsolattartó: a fenti email címen tudsz velük kapcsolatba kerülni.

Meddig kezeljük a személyes adataid?

A személyes adataid addig kezeljük, amíg nem vonod vissza a hozzájárulásod.

Ha a lemondás után mégis meggondolod magad, természetesen bármikor újra regisztrálhatsz a hírlevelünkre!

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adataid kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. Iroda csak a meghatározott személyes adataid kezeli.

Az Általad megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédjük.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az általad történt megadás után Iroda felel.

Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogaid vannak Iroda által kezelt adataiddal kapcsolatban?

Elvégezheted az adataid módosítását, törlését, és kérheted a zárolásukat.

Az adataid kezelésének ideje alatt bármikor módosíthatod, törölheted az adataidat az internetes felületen keresztül. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor a megadott elérhetőségeinken keresztül Tőlünk is kérheted.

Kérésedre – a kérelmed kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezéseddel) válaszolunk. Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérésed, akkor azt elutasítjuk, egyúttal a ténybeli és a jogi indokait is közöljük Veled.

A személyes adataid abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; illetve a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Zároljuk a személyes adataid, ha ezt kéred, vagy, ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeid.

Tájékoztatást kérhetsz

Az adatkezelés tartama alatt jogosult vagy megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni Iroda által kezelt, személyes adataidról és az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A kérelmed a benyújtástól számított 25 nap alatt teljesíti Iroda

Folyó évben egyszer kérheted azonos adatokra a tájékoztatást ingyenesen.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Irodat adatok közlésére, adatokba történő betekintésre, azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte, Iroda a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozhatsz adataid kezelése ellen

Ha adataid kezelését hozzájárulásod visszavonása után tovább kezeljük, Iroda megadott elérhetőségen keresztül tiltakozhatsz.

Iroda a tiltakozás beérkezésétől legfeljebb 15 napon belül dönt, és válaszol a kérésedre. Ha ez nem történik meg, Bírósághoz fordulhatsz az érdekeid védelmében.

Jogorvoslati lehetőségeid

A személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhatsz, vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu